OKG

Återvinning av lågaktivt avfall – avtal signerat

Publicerad 2019-10-11 11:30

Under det kommande decenniet planerar OKG att radiologiskt nedmontera de två anläggningarna Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2. Målet är självklart att återvinna så mycket som möjligt av materialet och i veckan har ett avtal tecknats som ska hjälpa till att möjliggöra detta.

OKG AB och Barsebäck AB har i veckan gemensamt tecknat ett avtal med Cyclife Sweden AB – ett bolag inom den franska energikoncernen EDF – om tjänster för behandling av material för friklassning och återvinning.

Läs mer i pressmeddelandet från Uniper

Johan Dasht, VD OKG, och Henrik Modéer, VD Cyclife Sweden AB.
Sidan uppdaterad den 11 oktober 2019