OKG

En fungerande lösning på världens största problem

Publicerad 2019-09-19 13:29

Klimathotet i världen har länge varit en omdiskuterad fråga, och genom åren har man angripit frågan utifrån olika synvinklar. I våras släpptes boken "Klimatnyckeln" som har kallats för den viktigaste boken om klimatförändringar sedan "En obekväm sanning".

På kort tid har Staffan Qvist vuxit fram som en av de främsta svenska debattörerna beträffande hur klimathotet ska kunna motverkas. Som energiforskare står han på en solid grund i sin argumentation kring hur viktigt det är att snarast möjligt fasa ut fossilbaserade energislag. På den punkten är det givetvis många som delar Staffans åsikter. Det som gör honom kontroversiell är hans tydliga recept för att åstadkomma detta – en fortsatt och utökad användning av kärnkraftsbaserad elproduktion.

Läs mer om Staffan Qvists bok i senaste numret av Kärnpunkten!

Sidan uppdaterad den 19 september 2019