OKG

Extra viktig expertis ger läxhjälp

Publicerad 2020-06-12 13:57

KÄRNPUNKTEN: Smittskydd är en nytillkommen säkerhetsbarriär som omfattar kunskaper där det konstaterats att OKG-organisationen behöver förkovra sig. Att lära av de bästa är en läxa som betalat sig tidigare och inför årets underhållsstopp tar företaget hjälp av regional expertis för att trygga effektiva smittskyddsåtgärder.

Det årliga stoppet är normalt sett ett mycket komplext arbete. I år innebär rådande pandemi att förutsättningarna kompliceras ytterligare. Utmaningen består främst i att säkerställa möjligheterna till att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer i samband med att personalstyrkan tillfälligtvis mer än fördubblas.

- Precis som alltid är det vår främsta ambition att säkra en god arbetsmiljö för alla som arbetar under vår avställning, säger produktionschef Mats Ekblad. Pandemin är en ny företeelse i dessa sammanhang och vi tänker givetvis göra vad vi kan för att förebygga en smittspridning som skulle kunna medföra allvarliga sjukdomsfall.

Smittskyddskontakter

Sedan i våras har en särskilt tillsatt arbetsgrupp jobbat med att förbereda lämpliga smittskyddsåtgärder för underhållsarbetena. Tidigt etablerades även kontakt med länets smittskyddsenhet.

- Vi är bra på många saker inom vår verksamhet, berättar Sofia Eliasson på HAA, enheten för arbetsmiljö. Vi har dock inte haft anledning att utveckla vår kunskap inom smittskydd förrän nu och i syfte att säkerställa att vi vidtar rätt åtgärder på rätt sätt har vi etablerat en bra kontakt med länets smittskyddsexpertis.

Ett antal digitala sammanträden har hållits och nyligen hölls ett möte på OKG där smittskyddssjuksköterskorna Tina Danielsson och Ann-Christine Sjölund fick möjlighet att med egna ögon bilda sig en uppfattning om förutsättningarna för att arrangera ett effektivt smittskydd i samband med årets underhållsarbete.

- Vi inser vilka utmaningar det rör sig om med så många människor på plats samtidigt, säger Tina. Vi upplever dock att de åtgärder som hittills är vidtagna och de som planeras ska kunna ge goda förutsättningar för att förebygga en smittspridning.

Expertråd

Under mötets gång fick de bägge sjuksköterskorna inte bara se hur barackboendet i Söråbyn är tänkt att fungera i pandemitider, utan även hur rutinerna ser ut i inpasseringsbyggnaden och hur utbildningslokalerna anpassas. Detta är exempel på områden som bedöms som kritiska när det gäller att möjliggöra social distansering för alla arbetande.

- Det viktigaste för ett fungerande smittskydd är dock inte i första hand de fysiska barriärerna, understryker Ann-Christine. Det är istället hur var och en tar ansvar för att skydda sig själv och andra genom att följa gällande råd och rekommendationer. Att vara noga med att tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket samt stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom och i övrigt hålla avstånd till varandra räcker långt. Med rätt inställning till de förhållningsreglerna är mycket vunnet.

Utifrån sin expertis gav de också en hel del råd beträffande några andra faciliteter och verksamheter, såsom bastu och gym.

- Det är ett värdefullt stöd i vårt arbete med att bedöma var riskerna för smittspridning kan finnas och hur vi därmed även kan motverka dem, avslutar Sofia. Vi har ju ett ansvar för såväl egna som inhyrda medarbetares liv och hälsa. Med smittskyddsenhetens hjälp ska vi kunna axla det ansvaret och därmed ta ansvar för att höja anläggningens säkerhetsnivå genom installationen av det system för oberoende härdkylning som är en förutsättning för våra långsiktigt uthålliga elleveranser.


Smittskyddssjuksköterskorna Ann-Christine Sjölund, närmast kameran, och Tina Danielsson visades runt i Söråbyn av bland andra Eva-Marie Stahre på Coor.

Sidan uppdaterad den 12 juni 2020