OKG

Milstolpe i nedmonteringen av Oskarshamn 2

Publicerad 2019-01-22 15:14

Nyligen avslutades arbetena med att kapa sönder de komponenter som demonterats ur reaktortanken på Oskarshamn 2. Därmed har ännu milstolpe passerats i den radiologiska nedmonteringen av anläggningen.

– Det arbete som nu genomförts är en milstolpe i O2s historia, kommenterar VD Johan Dasht. Arbetet med att demontera interna delar ur reaktortanken samt kapa ned och förpacka dessa i ståltankar har genomförts efter att allt använt bränsle forslats ut ur anläggningen. Det är ett viktigt moment som har en positiv inverkan på den radiologiska arbetsmiljön och som därmed också förenklar det fortsatta nedmonteringsarbetet.

All materialhantering har skett under vatten och samtliga arbeten har kunnat genomföras enligt tidplan och utan missöden. Nu återstår endast uttransport av den sista avfallsbehållaren samt avetablering i O2s reaktorhall. I mars månad inleds så motsvarande arbeten på Oskarshamn 1 och dessa beräknas kunna vara avslutade inom ett år.

 
Kapning av härdstril på O2.

Sidan uppdaterad den 22 januari 2019