OKG

Omorganisation fullbordar OKGs omställning

Pressmeddelande den 7 maj 2019

När en planerad omorganisation på OKG realiseras den 1 oktober i år uppstår en övertalighet i organisationen. Företaget och tjänstemannafacken har kommit överens om att övertaligheten till största delen hanteras genom frivilliga överenskommelser om att lämna företaget. På sikt kommer OKG-organisationen således att bestå av omkring 570 medarbetare med uppgift att säkert och effektivt leverera klimateffektiv el från O3 och samtidigt genomföra en radiologisk nedmontering och rivning av O1 och O2.

Under tisdagen inleder cheferna på OKG individuella samtal med samtliga företagets medarbetare om hur var och en påverkas av den omorganisation som sjösätts den 1 oktober. I några fall innebär samtalen ett besked om uppsägning.

– Tyvärr innebär beslutet att stänga ned O1 och O2 att en arbetsbrist successivt har uppstått, säger VD Johan Dasht. Vårt förändrade uppdrag innebär således att vi under två månaders tid genomfört förhandlingar med de fackliga organisationerna i syfte att komma överens om hur vi hanterar den övertalighet som förändringarna medför.

Det sammanlagda resultatet av företagets arbete med frivilliga överenskommelser samt de genomförda avtalsturordningsförhandlingarna innebär att totalt ett fyrtiotal medarbetare lämnar företaget. I stort sett samtliga medarbetare som lämnar företaget gör detta i samband med att den nya organisationen träder i kraft den 1 oktober.

Det förändrade uppdraget innebär att OKG under den närmaste tioårsperioden ska fullfölja en säker och effektiv radiologisk nedmontering och rivning av de stängda reaktorerna O1 och O2. Den nya organisationen ska samtidigt medge de allra bästa förutsättningarna för att i ytterligare minst tjugofem år leverera klimateffektiv el från O3.

– Den aktuella omstruktureringen är således den sista fasen i vår omställning av verksamheten, avslutar Johan Dasht. Därmed fullbordar vi en nästan fyra år lång förändringsprocess som inleddes med det inriktningsbeslut att stänga ned två av våra tre reaktorer som fastställdes den 14 oktober 2015.

Presskontakt

Johan Dasht

VD

Telefon: 0491-78 75 23

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 7 maj 2019