OKG

Omställningen fullbordad – OKG rekryterar igen

Pressmeddelande den 18 oktober 2019

Enbart under kommande vinter behöver OKG rekrytera tjugotalet nya medarbetare. Efter fyra års intensivt arbete har en nödvändig förändring av verksamhet och organisation fullbordats. Därmed har företaget siktet helt inställt på att trygga samhällets behov av fossilfria elleveranser samtidigt som organisationen på ett säkert och effektivt vis sluter livscykeln för de produktionsanläggningar som stängts ned.

Under oktober och november månad kommer OKG att bedriva en omfattande rekryteringskampanj. Ett tjugotal vakanta befattningar ska besättas.

– Vi har i första hand ett stort behov av utredningsingenjörer inom olika verksamhetsområden, berättar personalchef Lotta Sätterlund. Men vi behöver dessutom bland annat konstruktörer, inköpare, organisationsutvecklare och säkerhetsingenjörer.

Rekryteringsbehovet uppstår efter flera års arbete med att strukturera om verksamheten. Detta utifrån förutsättningarna att två av företagets tre produktionsanläggningar stängts ned och att produktionsverksamheten därmed koncentreras till att långsiktigt säkerställa fossilfria elleveranser från Oskarshamn 3 (O3).

– Vår ambition är nu inte bara att säkra de kompetenser vi behöver, fortsätter Lotta Sätterlund. Vi har höga förväntningar på att samtidigt kunna berika mångfalden inom vår organisation genom att hitta nya medarbetare med skilda erfarenheter och värdefulla olikheter. Det innebär att vi välkomnar sökanden som är såväl erfarna som nyutexaminerade och generalister likväl som specialister.

Idag är verksamheten vid OKG fullt ut anpassad till rådande förutsättningar. Detta efter en utmanande resa där antalet medarbetare reducerats till knappt 600 samtidigt som andelen inhyrda tjänster minimerats till det absolut nödvändiga.

– Så rustar vi oss för att motsvara våra egna och omvärldens krav och förväntningar på att ansvarsfullt bedriva en säker och konkurrenskraftig verksamhet, avslutar Lotta Sätterlund. Vi räknar således också med att inom kort kunna välkomna tjugo nya medarbetare att medverka till att nå våra mål.

Lediga tjänster på OKG

Presskontakt

Lotta Sätterlund

Personalchef

Telefon: 0491-78 66 71

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 18 oktober 2019