OKG

SSM: Strålsäkerheten tillfredsställande

Publicerad 2020-06-24 09:59

Baserat på en analys av all föregående års tillsyn, genomför SSM varje år en samlad strålsäkerhetsvärdering av de svenska kärnkraftverken. Sammantaget konstaterar SSM nu att O3 fortsatt präglas av stabil drift, samtidigt som O1 och O2 på ett tillfredsställande sätt fullföljer nedmontering och rivning enligt plan.

- Myndigheten visar fortsatt stort förtroende för det fokuserade arbete vi bedriver för att upprätthålla en hög nivå på strålsäkerheten. Det är glädjande att detta kommer till uttryck i värderingen och ger ytterligare drivkraft för fortsatt utveckling av vår verksamhet, säger Jan Karjalainen, tf VD, OKG.

Myndigheten ser även förbättringsmöjligheter inom området friklassning och i OKGs arbete med uppföljningar, samt i införandet av oberoende härdkylning och med pågående arbeten kring fysiskt skydd:

- För att ytterligare stärka strålsäkerheten är det viktigt att OKG slutför pågående arbeten kring det fysiska skyddet och införandet av oberoende härdkylningen enligt plan. Organisationen behöver också införa ytterligare åtgärder för att förhindra påverkan på säkerhetsrelaterade objekt vid underhåll, säger Pasi Westerholm, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Även om myndigheten ser att ytterligare utmaningar finns, så bedömer man också att den organisatoriska förändring som OKG genomgått fallit väl ut och SSM ser inga tecken på att verksamheten i detta avseende påverkats negativt ur ett strålsäkerhetsperspektiv. Istället konstaterar SSM att det inom flera områden finns positiva exempel på väl fungerande arbete.

Läs Strålsäkerhetsmyndighetens nyhet här

Sidan uppdaterad den 24 juni 2020