OKG

Produktionsinformation

Produktionsvisarna på vår startsida visar produktionen på våra tre reaktorer i realtid, det vill säga de uppdateras kontinuerligt varje minut dygnet runt. Eventuell ytterligare information om vår drift hittar du nedan, samt via den nordiska elbörsen www.nordpoolgroup.com.

 

Oskarshamn 1

Effektdrift. Tisdagen den 23 maj mellan klockan 10:00-11:00 utförs ett planerat ventilprov, vilket reducerar effekten till cirka 320 megawatt.

Lördagen den 22 april påbörjades coast down, vilket är det vedertagna begreppet i kärnkraftsbranschen när reaktoreffekten sjunker, i slutet av bränsledriftcykeln, på grund av utbränningen i bränslet. Effekten kommer att sjunka 0,5-1,0 procent per dygn och nå cirka 320 megawatt torsdagen den 29 juni, då förtida stängningen av Oskarshamn 1 är planerad.

Oskarshamn 2

Beslut fattat om att inte återuppta driften. Läs mer i pressmeddelande.

Oskarshamn 3

Effektdrift.

 

 

Sidan uppdaterad den 23 maj 2017