OKG

Säkerheten främst – för trygga leveranser

Med självklarhet fokuseras allt arbete vid OKG på säkerhet och då främst den nukleära säkerheten. Detta inbegriper allt från fysiska skyddsbarriärer och olika försvarsnivåer i anläggningen till de administrativa rutiner som rör drift och underhåll.

Arbetet grundas på en säkerhetspolicy. Den vägleder utvecklingsarbetet vid anläggningarna, som bland annat syftar till att ständigt värdera anläggningarna mot moderna krav. Strävan är att alltid arbeta för en höjd säkerhet.

Nyckelorden är "ständiga förbättringar" i en lärande organisation. Det innebär att aldrig slå sig till ro, utan hela tiden söka förbättra det underlag som ligger till grund för företagets säkerhetsanalyser. Det sker bland annat genom att alltid sträva efter att använda flera olika metoder för värdering och analys av förbättringsområden.

Arbetet bedrivs på ett sådant sätt att tillsynsmyndigheterna ges full insyn för sin granskning av verksamheten.

Svenska reaktorer är byggda så att en eventuell olycka får ett långsamt förlopp. Personalen har en halvtimme på sig, den så kallade 30-minutersregeln, innan de behöver ingripa. Sådana ingrepp övas regelbundet i simulatorer, på ungefär samma sätt som piloter gör. I simulatorer, vilka drivs av Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU), tränar man normal drift, driftstörningar och haverisituationer.

Sidan uppdaterad den 27 mars 2018