OKG

INES-skalan

INES-skalan (International Nuclear Event Scale) har utvecklats av FNs internationella atomenergiorgan IAEA, där inträffade händelser på kärnkraftverk kan placeras in efter allvarighetsgrad. På så vis kan allmänhet och media få snabb och begriplig förklaring om hur allvarlig en händelse är. 

Klassificering av händelser

Säkerhetsbetydelsen klassificeras på en skala från 1-7. INES-skalan används internationellt och är en komplettering till det rapporteringssystem som används mellan de kärntekniska anläggningarna och myndigheterna.

INES 7

Tjernobyl 1986. Olyckan i reaktor 4 i kärnkraftverket Tjernobyl i nuvarande Ukraina vållade omfattande effekter på miljö och människors hälsa.

Fukushima 2011. En kraftig jordbävning med efterföljande tsunami orsakade reaktorhaverier i Japan, med radioaktiva utsläpp som konsekvens.

INES 5

Windscale 1957. Olyckan vid en luftkyld grafitreaktor i nuvarande Sellafield i England orsakade radioaktiva utsläpp till atmosfären.

Three Mile Island 1979. Olyckan vid kärnkraftverket i USA orsakade att reaktorhärden skadades allvarligt. Det radioaktiva utsläppet utanför anläggningen var mycket begränsat.

INES 4

Saint Laurent 1980. Olyckan i kärnkraftverket i Frankrike medförde att en del av reaktorhärden skadades, inget yttre radioaktivt utsläpp förekom.

Tokaimura 1999. Olyckan i den kombinerade upparbetnings-anläggningen och bränslefabriken Tokaimura i Japan ledde till begränsade yttre radioaktiva utsläpp.

INES 3

Vandellos 1989. Händelsen i kärnkraftverket Vandellos i Spanien gav inte något yttre utsläpp av radioaktivitet och inte heller någon skada på reaktorhärden eller kontaminering i anläggningen.

INES 2

Forsmark 2006. En kortslutning i ett ställverk på Forsmark 1 orsakade störning i elförsörjningen. Endast två av fyra reservkraftsaggregat startade. Inga utsläpp förekom.

Sidan granskad den 27 mars 2018