OKG

Fukushima

Den 11 mars 2011 inträffar en stor jordbävning utanför Japans östra kust. Jordbävningen ledde till att en 14 meter hög tsunamivåg sköljde över kärnkraftverket i Fukushima, och slog ut all el och fick reservdieslar att sluta fungera. Detta gav problem med att kyla reaktorhärden och verket drabbades av härdsmälta, med radioaktiva utsläpp som följd.

Vid kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi finns sex i stort sett likadana reaktorer. Reaktorerna togs i drift mellan åren 1971 och 1979. Vid verket finns även ett gemensamt lager för använt kärnbränsle. När anläggningarna konstruerades togs naturfenomen med i beräkningarna. Men jordbävningen och tsunamin den 11 mars överskred vida vad som antagits i konstruktionsberäkningarna och det är ännu för tidigt att överblicka omfattningen av skadorna.

Förloppet de första dagarna av olyckan berodde huvudsakligen på att kraftverkets strömförsörjning slogs ut, såväl matningen från kraftnätet som reaktorernas egna dieseldrivna reservkraftaggregat. Detta ledde till förlorad kylning och en serie av dramatiska händelser med överhettning av reaktorhärdar, överhettning av använt bränsle som förvaras i reaktorernas bränslebassänger, explosioner av knallgas och radioaktiva läckage. Radioaktiva ämnen läckte ut både som gas som spreds med vindarna i omgivningen och som kontaminerat vatten som rann ut i havet.

Den allvarliga kärnkraftsolyckan ledde till stora utsläpp av radioaktiva ämnen i omgivningarna. Efter kärnkraftsolyckan uppmanades drygt 145 000 personer att evakuera. Fortfarande två år efter olyckan var stora områden runt anläggningarna i Fukushima Dai-ichi obeboeliga till följd av det radioaktiva nedfallet. Snabb evakuering och tidiga livsmedelsrestriktioner begränsade dock stråldoserna till den japanska befolkningen.

Preliminär rapport från WHO angående stråldoser

IAEAs rapportering kring olyckan

Sidan granskad den 26 juli 2017