OKG

Hjälpmatarvattensystem

Hjälpmatarvattensystemet förser reaktorn med vatten, bland annat när det ordinarie matarvattensystemet är ur drift. Systemet har ett antal redundanta (flerdubbla) dieselsäkrade pumpar. Hjälpmatarvattenpumpar kan även starta automatiskt om vattennivån i reaktorn skulle bli för låg.

Pumparna hämtar sitt vatten antingen från kondensorn i turbinhallen och/eller en förrådstank, eller från kondensationsbassängen i reaktorinneslutningen.

Sidan granskad den 27 mars 2018