OKG

Tryckavlastningssystem

Eftersom reaktorn är ett tryckkärl har den ett system av säkerhetsventiler som öppnar om trycket skulle bli för högt. Då släpps ånga ut ifrån reaktortanken och leds ner i en vattenbassäng i reaktorinneslutningen, där den kyls av, kondenserar och blir till vatten igen.

Även reaktorinneslutningen har ett tryckavlastningssystem, vilket du kan läsa mer om under rubriken "Omgivningsskydd" till vänster.

Sidan granskad den 27 mars 2018