OKG

Trycknedtagningssystem

Om det skulle inträffa ett rörbrott i primärsystemet innanför reaktorinneslutningen, kommer ånga med högt tryck och hett vatten att strömma ut i inneslutningen och trycket kommer att stiga. Inledningsvis pressas ångan genom ett stort antal nedblåsningsrör ner i kondensationsbassängen där ångan kondenserar.

Den hastiga tryckökningen vid ett rörbrott utlöser sprinklersystemet för reaktorinneslutningen. Vattensprinklingen gör att en del av ångan kondenserar. Därigenom kan trycket tas ned och hållas på en tillräckligt låg nivå.

Sprinklersystemet hämtar sitt vatten från kondensationsbassängen. Vattnet kyls av mellankylsystemet, som i sin tur kyls av havsvattenkylsystemet. Skälet till att man använder mellankylsystem är att eventuella läckage i en kylare inte ska leda till att saltvatten kommer in i reaktorsystemen eller att radioaktivetet släpps ut i havet.

Sidan granskad den 27 mars 2018