OKG

Säkerhetskultur i tre delar

Idéen med den enkla modellen för säkerhetskultur är att alla tre delar måste arbetas med för att säkerhetskulturarbetet ska nå framgång.

Förståelse

Denna del består av hur vi förstår verkligheten såväl tankemässigt som känslomässigt. Det är utifrån vår grundläggande förståelse som vi navigerar i tillvaron. Vår förståelse ligger till grund för våra värderingar som yttrar sig i de attityder vi har. För att påverka dem behöver vi öka vår förståelse för vår omgivning.

Riskstyrning

Detta handlar om de ramar som har satts upp för hur vi får bete oss. Dessa ramar finns i lagar, förordningar, regler samt verksamhetssystemet i form av till exempel instruktioner.

Beteende

Beteendet är våra faktiska handlingar. Vårt beteende påverkas av vår förståelse och riskstyrningen samt av vårt sociala samspel.

Sidan uppdaterad den 23 maj 2018