OKG

Säkerhetskultur på sikt

OKG har jobbat med ett speciellt program, handlingsplan för säkerhetskultur, sedan 2004. Ett systematiskt säkerhetskulturarbete är ett sätt att arbeta strategiskt med säkerheten. Handlingsplanen för säkerhetskultur på OKG skapar förutsättningar för hur företaget ska uppnå en stärkt säkerhetskultur. Handlingsplanen baseras på tre viktiga principer: långsiktighet, kontinuitet och systematik.

Långsiktighet

Detta är en nödvändighet. Det är inte möjligt att ändra en kultur på en vecka. Man måste vara medveten om att förändringar i ett företags säkerhetskultur tar tid och oftast sker i små steg.

Kontinuitet

Kontinuitet är viktigt då allt för många nya idéer och metoder kan förorsaka förvirring i organisationen. Att veta vad man ska göra de nästkommande åren gör det enklare att fokusera på det som är av störst betydelse.

Systematik

Genom systematiskt arbete med säkerhetskultur, blir arbetet logiskt och arbetsgången känns igen för medarbetaren.

Långsiktighet, kontinuitet och systematik skapar förutsättningar för en arbetsprocess där säkerhetskulturen långsamt, men säkert förbättras över tiden. Genom generella, exempelvis utbildning och seminarier, och riktade insatser mot enskilda grupper eller företeelser jobbar OKG metodiskt för att uppnå bästa möjliga resultat.

Sidan granskad den 27 mars 2018