OKG

Säkerhetspolicy

Säkerheten i våra kärnkraftverk är en nödvändig förutsättning för att säkerställa den långsiktiga driften och för att skydda allmänheten, vår personal och den investering de utgör. Därför är säkerheten en förutsättning för allmänhetens acceptans och ekonomisk effektivitet, vilket i sin tur är till nytta för våra ägare och vårt företagsnamn.

  • Vi har en hög standard för säkerhetsmedvetenhet
  • Vi har ett tydligt ansvar för säkerhetsrelaterade frågor
  • Vi arbetar ständigt med säkerheten.

Vår policy för säkerhet bygger på medvetenhet om tänkbara risker, och kännedom om de faktorer som utgör förutsättningarna för säkerheten.

Vi har en tydlig strategi – säkerhet har alltid högsta prioritet!

Sidan granskad den 26 juli 2017