OKG

Stråldosgränser

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, sätter i Sverige gränserna för hur mycket strålning man får utsättas för. Dosgränserna gäller inte bara för personal vid kärnkraftverk, utan omfattar också personer som arbetar med joniserande strålning inom till exempel sjukhus, industri och forskning. Maximalt får man per person och år utsättas för 20 mSv. Andra dosgränser gäller för gravida kvinnor.

Exempel på stråldoser

Tandröntgen: 0,01 mSv
Magröntgen: 1 mSv
Årlig genomsnittsdos för kärnkraftmedarbetare: 2,5 mSv
Årlig genomsnittsdos för personal på trafikflygplan: 5 mSv
Helkroppsdos till följd av röntgenundersökning, typ tarmröntgen: 6 mSv
Akut strålsjuka (illamående, kräkningar): 1000 mSv

3000 mSv: Ungefär hälften dör vid akut helkroppsdos
5000 mSv: 100 procents dödlighet vid akut helkroppsdos 

Sidan uppdaterad den 18 juli 2019