OKG

Frågor och svar

Allmänt om kärnkraft

 • Ska kärnkraften avvecklas?
 • Finns det några motståndsorganisationer mot kärnkraft?
 • Vilka är för- och nackdelarna med kärnkraft?
 • Om kärnkraften avvecklas, vad kommer den att ersättas av?
 • Förklara kort hur ett kärnkraftverk fungerar.
 • Tycker ni att Sverige är ett lämpligt land för förvaring av kärnbränsleavfall?
 • Hur hög är strålningen på ett kärnkraftverk, jämfört med andra strålningskällor?
 • Vart skickas energin som framställs och hur?
 • Vad händer när man klyver uranatomer?

Allmänna frågor om OKG

 • Hur lång tid tog det att bygga verket och vad kostade det?
 • När och av vem startades Oskarshamnsverket?
 • Hur mycket elektricitet kan Oskarshamnsverket producera som mest?
 • Har det hänt någon allvarlig olycka på Oskarshamnsverket?
 • Hur många arbetar på Oskarshamnsverket och vad gör de?

Säkerhet och personskydd

 • Var förvarar ni ert högaktiva avfall?
 • Hur pass farlig är den radioaktiva strålningen?
 • Vad har ni för säkerhet?
 • Finns det några lagar om kärnkraftverkens säkerhet?
 • Har alla kärnkraftverken inom Sverige samma typ av säkerhet?
 • Vad är er egen åsikt om säkerheten på Oskarshamnsverket?

Miljö och avfall

 • Påverkar kärnkraften miljön?
 • Vad är kärnavfall?
 • Var förvarar ni ert högaktiva avfall?
 • Går det att utnyttja det varma kylvattnet för andra ändamål?

Ekonomi

 • Är kärnkraft den billigaste energikällan?
 • Vad kostar det att producera en kWh?
 • Hur lång tid tog det att bygga verket och vad kostade det?

Avveckling

 • Varför stängdes O1 och O2 i förtid?
 • Vem betalar för avvecklingen?
 • Hur lång tid tar avvecklingen av O1 och O2?
Sidan granskad den 11 januari 2019