OKG

Innovation Camp - tävling i att tänka utanför boxen

Ett blankt vitt papper och en lokal sprängfull med ungdomar i gymnasieåldern laddade med idéer, drömmar och tankar som är värda att få komma ut i ljuset. Det är utgångspunkten för Innovation Camp; en uppdragstävling i kreativt tänkande.

Vad?

Innovation Camp, ett koncept från Ung Företagsamhet (UF), är en uppdragstävling i kreativt tänkande som vänder sig till gymnasieelever. Det går ut på att komma på en innovativ och genomförbar lösning på ett verkligt problem. Syftet är att träna upp elevernas samarbetsförmåga, handlingskraft och lust att leverera lösningar under tidspress.

När?

Innovation Camp genomfördes för första gången i Kalmar län i Oskarshamn hösten 2014. Uppdragstävlingen har sedan dess genomförts en gång om året.

Var?

Första året ägde tävlingen rum i VIP-lokalen på Be-Ge Hockey Center i Oskarshamn och har de efterföljande åren arrangerats på Oscarsgymnasiet.

Vilka?

Konceptet riktar sig till elever i olika åldrar, men OKG, SKB och UF i Kalmar län har valt att rikta aktiviteten till gymnasieelever. Genom åren har elever från såväl studie- och yrkesförberedande program som första- och andraårsstudenter medverkat.

Uppdragsgivaren kan vara en kommun, ett företag eller skola, och i Oskarshamn är det OKG och SKB som är uppdragsgivare. Förutom att presentera uppdraget och forma jurygrupper ska uppdragsgivaren engagera experter med olika bakgrund, erfarenheter och styrkor som agerar elevernas bollplank under tävlingen.

Dessutom arbetar ett antal coacher från UF nära deltagarna, deras uppgift är att få eleverna att prestera lite extra, vara mer tydliga och våga mer.

Hur?

Elever som deltar i ett Innovation Camp delas in i grupper om 5-6 personer, får uppdraget presenterat för sig och arbetar därefter efter en färdig och tydlig struktur. Under tävlingen ska eleverna genomföra och gå igenom fem olika faser med specifika deadlines.

Under idéfasen tänker eleverna kreativt under en bestämd tid, alla tänkbara idéer ska fram på bordet. I faktafasen testar deltagarna sina idéer. Vilka idéer är genomförbara, men fortfarande innovativa? Deltagarna analyserar sina idéer och samlar på sig fakta med hjälp av bland annat experterna och internet. Arbetet går över i skrivfasen då deltagarna skapar en enkel projektplan med syfte att bli så specifika och tydliga som möjligt. När projektplanen är färdig ska den lämnas in till juryn. Presentationsfasen är kanske Innovation Camps mest nervösa och spännande moment då eleverna presenterar sin lösning för juryn på ett kreativt, livfullt och konkret sätt.

Varför?

Uppdragsgivarna får en unik förmån att ta del av hur framtiden tänker, unga personer med drivkraft vars kreativitet och framåtanda kan skapa nytänkande och värdefull kunskap. Eleverna får en rolig upplevelse och dessutom chans att testa sina kunskaper inom kreativitet, initiativförmåga och samarbete i grupp. Det finns chans att vinna fina priser och dessutom en möjlighet att få se sin idé bli verklighet.

 

Vinnarna av Innovation Camp 2014 tog fram konceptet "Colorsplash – för att alla färger är lika mycket värda"; ett lopp där löparna får färgpulver kastat på sig under springturen. Colorsplash realiserades av OKG i Stadsparken i Oskarshamn under jubileumsåret 2015 och av ett flertal företag i september 2016.

Sidan uppdaterad den 31 januari 2019