OKG

Högskola & universitet

Människan är den viktigaste resursen för förverkligande av våra visioner och mål. Inom OKG ska vi därför på bästa sätt ta till vara och utveckla de mänskliga resurserna. Vår främsta tillgång är vår kompetens och vårt engagemang. Det är vi alla tillsammans som skapar en god arbetskultur.

Tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats där alla förädlar sin anställningsbarhet, mår bra, trivs, utvecklas och presterar. Den som jobbar på OKG får möjlighet att skapa sig ett stort nätverk inom företaget men även i olika branschnätverk.

Sidan granskad den 11 januari 2019