OKG

Att jobba på OKG

Att arbeta på OKG innebär stora möjligheter till utveckling. Eftersom din kompetens som medarbetare är vår viktigaste tillgång lägger vi mycket tid och kraft på kompetensutveckling, ett arbete där du som medarbetare förväntas ta ett stort ansvar.

På OKG finns många olika yrkesgrupper representerade. Man kan grovt dela in de olika yrkeskategorierna i följande grupper:

Drift

Stationstekniker, turbinoperatörer, reaktoroperatörer, skiftchefer, drifttekniker/-ingenjörer jobbar inom denna grupp.

Underhåll

Underhållsingenjörer och tekniker inom mekaniskt processunderhåll, automation, instrument och elkraft, ingenjörer som arbetar med utveckling av underhållsmetoder.

Teknik

Utredningsingenjörer inom reaktorsäkerhet, konstruktörer inom mekanik och elteknik, härdfysiker, processingenjörer, kvalitetsingenjörer, projektledare.

Miljö

Arbetsmiljötekniker/-ingenjörer som jobbar med både konventionell arbetsmiljö och strålskydd. Miljö- och brandingenjörer som jobbar med både inre och yttre miljöfrågor.

Ekonomi och stödfunktioner

I denna grupp arbetar ekonomer, personalmän, kompetensutvecklare, administratörer, planerare, inköpare, informatörer med flera.

Sidan granskad den 11 januari 2019